REACH is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico’s die chemische stoffen kunnen opleveren en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te verbeteren. Ook bevordert deze verordening alternatieve methoden voor de gevarenbeoordeling van stoffen om het aantal dierproeven te verminderen.

In beginsel is REACH van toepassing op alle chemische stoffen; niet alleen op de stoffen die in industriële procedés worden gebruikt, maar ook de stoffen die we in ons dagelijks leven gebruiken, bijvoorbeeld in schoonmaakproducten, verf en voorwerpen zoals kleding, meubels en elektrische apparaten. Daarom is de verordening van invloed op de meeste ondernemingen in de EU.

REACH gecertiviceerdREACH legt de bewijslast bij de bedrijven. Om te voldoen aan de verordening moeten bedrijven de risico’s die zijn verbonden aan de stoffen die zij in de EU vervaardigen of in de handel brengen identificeren en beheersen. Ze moeten aan ECHA laten zien hoe de stof veilig kan worden gebruikt en ze moeten de risicobeperkende maatregelen bekendmaken aan de gebruikers.

Als de risico’s niet kunnen worden beheerst, kunnen de autoriteiten het gebruik van stoffen op verschillende manieren beperken. Op de lange termijn moeten de gevaarlijkste stoffen worden vervangen door minder gevaarlijke stoffen.

REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen). De verordening is van kracht geworden op 1 juni 2007.

Hoe werkt REACH?

In REACH zijn procedures vastgelegd voor het verzamelen en beoordelen van informatie over de eigenschappen en gevaren van stoffen.

Bedrijven moeten hun stoffen registreren en daarvoor moeten ze samenwerken met andere bedrijven die dezelfde stof registreren.

ECHA ontvangt individuele registraties en beoordeelt deze op naleving en de EU-lidstaten evalueren geselecteerde stoffen om duidelijkheid te krijgen over zorgen voor de gezondheid van de mens en het milieu. De instanties en de wetenschappelijke comités van ECHA beoordelen of de risico’s van stoffen kunnen worden beheerst.

De instanties kunnen gevaarlijke stoffen verbieden als de risico’s ervan niet beheersbaar zijn. Ze kunnen ook besluiten een gebruik te beperken of voorafgaande autorisatie verplicht te stellen voor de stof.

Het effect van REACH op bedrijven

Plotter HP DesignJet inkt reach complianceREACH is van invloed op een groot aantal bedrijven in veel sectoren, zelfs op bedrijven die misschien niet met chemische stoffen lijken te werken.

In het algemeen kan men de volgende rollen vervullen in het kader van REACH:

Fabrikant: als u chemische stoffen maakt, voor eigen gebruik of voor levering aan anderen (zelfs als dit voor de export is), hebt u waarschijnlijk een aantal belangrijke verantwoordelijkheden op grond van REACH.

Importeur: als u iets koopt van buiten de EU/EER, hebt u waarschijnlijk een aantal verantwoordelijkheden op grond van REACH. Dit kan betrekking hebben op afzonderlijke chemische stoffen, mengsels voor verdere verkoop of eindproducten zoals kleding, meubels of artikelen van kunststof.

Downstreamgebruikers

De meeste bedrijven gebruiken chemische stoffen, soms zelfs zonder erbij stil te staan, en daarom moet u nagaan wat uw plichten zijn als u met chemische stoffen werkt bij uw industriële of beroepsmatige activiteiten. Mogelijk hebt u een aantal verantwoordelijkheden op grond van REACH.

Ondernemingen of individuele werknemers die chemische stoffen gebruiken, worden in REACH en CLP downstreamgebruikers genoemd. Ook ondernemingen die goederen produceren of diensten aanbieden waarbij chemische stoffen niet het belangrijkste onderdeel vormen, zoals levensmiddelenbedrijven, bouwbedrijven of schoonmaakbedrijven, vallen hieronder. Voorbeelden van chemische stoffen die zij gewoonlijk gebruiken, zijn verf, metalen, kleefmiddelen, oplosmiddelen en reinigingsmiddelen.

Downstreamgebruikers spelen een cruciale rol bij het bevorderen van veilig gebruik van chemische stoffen door op hun eigen locatie een veilig gebruik te implementeren en relevante informatie te communiceren naar zowel hun leveranciers als hun afnemers.

Op deze webpagina’s worden de gevolgen van REACH en CLP voor downstreamgebruikers beschreven. Ze bevatten een brede waaier aan ondersteunende informatie, en met de interactieve map onder het kopje “Ondersteuning” vindt u snel wat u zoekt.

De meeste bedrijven gebruiken chemische stoffen, soms zelfs zonder erbij stil te staan, en daarom moet u nagaan wat uw plichten zijn als u met chemische stoffen werkt bij uw industriële of beroepsmatige activiteiten. Mogelijk hebt u een aantal verantwoordelijkheden op grond van REACH.